מספריים אוניברסליות - מכונות ניקוב הידראוליות

GEKA

מספריים אוניברסליים הידראולים מתוצרת ספרד

Bendicrop Microcrop-36  

מספריים אוניברסליות חד-בוכנתיות מתוצרת GEKA

מבחר דגמים מ-36 טון עד 80 טון

למפרט בעברית לחץ כאן!

לנתונים טכניים מאתר היצרן, לחץ כאן! Microcrop, Minicrop, Multicrop

לנתונים טכניים מאתר היצרן, לחץ כאן!  Bendicrop 50ton משולב כיפוף 

Blue line

 GEKA

מספריים אוניברסליות הידראוליות מתוצרת ספרד

Hycop 80

מספריים אוניברסליות דו-בוכנתיות מתוצרת GEKA

מבחר דגמים מ-55 טון עד 220 טון

למפרט בעברית לחץ כאן!

לנתונים טכניים מאתר היצרן, לחץ כאן! Hydracrop

לנתונים טכניים מאתר היצרן, לחץ כאן! Bendicrop  משולבי כיפוף 

Blue line

  GEKA

 מכונות ניקוב הידראוליות מתוצרת ספרד

PUMA-photo

מכונות ניקוב הידראוליות מתוצרת GEKA

מבחר דגמים מ-55 טון עד 165 טון

למפרט בעברית לחץ כאן!

לנתונים טכניים מאתר היצרן, לחץ כאן!